AAU logo

Adgangsprøven i Idræt

For at blive optaget på idrætsuddannelsen på AAU skal du have bestået Adgangsprøven. Prøvens formål er bedst muligt at sikre, at de der optages på uddannelsen, er i stand til at gennemføre den praktiske del af uddannelsen inden for det normerede tidsforløb.

Adgangsprøven vil forme sig som et forløb, hvor ansøgerne i løbet af en dag skal indgå i en række praktiske undervisningsforløb, hvori der indgår opvarmningsøvelser samt trænings- og læringssituationer.

Et hold af undervisere og bedømmere vil følge ansøgerne gennem hele prøveforløbet. Der bedømmes "bestået/ikke bestået" baseret på en helhedsvurdering af ansøgerens færdigheder.

Alle ansøgere til Idræts-uddannelsen på Aalborg Universitet bliver indkaldt personligt til adgangsprøven pr. mail senest en uge før den på hjemmesiden udmeldte dato. Mailen sendes til den adresse ansøger opgiver til Den Koordinerede Tilmelding. Det er ansøgers ansvar at tilmelde sig og møde op til adgangsprøven. I tilfælde af akut sygdom eller skade på datoen for adgangsprøven, skal ansøger tage kontakt til universitetets studiekontor på telefon 9940 9425.

Indhold i Adgangsprøven

________________________________________________________________________

DATOERNE FOR adgangSPRØVER 2019

22. maj - program

22. august - PROGRAM

________________________________________________________________________

22. maj 2019 (kvote 2)

Besked om holdinddeling gives direkte til deltagerne ca. 1 uge før prøven. Vi bestræber os på, at lokale ansøgere kommer på hold 1. Det er ikke muligt selv at søge om at komme på et bestemt hold.

Særligt for kvote 2-ansøgere - motiveret ansøgning:

Ønsker du, at en motiveret ansøgning skal indgå i vurderingen af din ansøgning, skal den uploades sammen med din ansøgning.

Den motiverede ansøgning må max være 2300 anslag inkl. mellemrum. Ansøgningen skal give et indtryk af ansøgerens kendskab til idræt og idrætsstudiet generelt og konkret i forhold til studiet på AAU. Ligeledes kan ansøgningen indeholde overvejelser omkring, hvorfor ansøgeren netop søger ind på idrætsuddannelsen, og specielt på AAU, samt betragtninger vedrørende fremtidsperspektiver efter endt bachelor- eller kandidatuddannelse. Endelig kan ansøgningen indeholde fremstillinger, der giver et indtryk af ansøgerens interesseområder, specielt relateret til idrætsområdet. Ansøgningen skal skrives som sammenhængende tekst og altså ikke opstilles i eksempelvis punktform.

Ønsker man at deltage i adgangsprøven d. 22. maj, skal Aalborg Universitet have modtaget ansøgning om optagelse senest d. 15. marts.
___________________________________________________________________________

22. august 2019 (kvote1)

Invitation med besked om holdinddeling (tidspunkt) mailes direkte til deltagerne ca en ugen inden prøven. Vi bestræber os på, at lokale ansøgere kommer på hold 1. Det er ikke muligt selv at søge om at komme på et bestemt hold.

____________________________________________________________________________

Adresse

Prøverne afholdes i Solsidehallen/Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken, 9400 Nr. Sundby

Kontakt

Har du spørgsmål til prøven, kan du kontakte studiesekretær Berit Sørensen Tlf. 9940 3748