Information til studerende på Medicin og MedIS

Studerende fra Medicin med industriel specialisering og Medicin kan på denne side få information om lærebøger, klinik mm.

 

Dispensation for til- og afmelding til eksamen og reeksamen

Studienævnet kan dispensere for tilmeldinger til eksamen og reeksamen såfremt der er særlige forhold. Studienævnet har som udgangspunkt ikke mulighed for at dispensere fra kravet om at forudsætningsfag skal bestås før tilmelding til tilhørende fag på højere niveau. Se studieordningen for yderligere information.