Ansøgning til en kandidatuddannelse

I forbindelse med optagelse til kandidatuddannelser skal du være opmærksom på, at optagelse på en kandidatuddannelse forudsætter, at du har bestået en adgangsgivende bacheloruddannelse inden den 1. september. Hvis du ikke har bestået din bacheloruddannelse inden 1. september og mangler at bestå et mindre antal ECTS-point (maksimalt 15 ECTS-point) for at færdiggøre den, kan studienævnet dog fravige denne regel ved godkendelse af en dispensationsansøgning.

En dispensationsansøgning kan godkendes, hvis der foreligger særlige omstændigheder, og hvis universitetet skønner, at du har forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen samtidigt med, at du følger undervisningen på kandidatuddannelsen. Du kan i så fald højest bestå kurser og prøver af et omfang på 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen samtidig med, at du er indskrevet på bacheloruddannelsen og færdiggør denne.

Dispensationsansøgningsskema udfyldes og sendes til studienævn eller fakultet, hvis du har mangler på din bachelor pr. 1. september. Du skal søge senest 15. august

Bemærk at du først officielt optages på kandidatuddannelsen, når du har bestået bacheloruddannelsen. Dette har også indflydelse på din SU.

 

 Spørgsmål vedr. ansøgning til kandidatuddannelserne skal sendes til eksamenskontoret