Sundhedsinformatik Praktisk info

Seminarerne

Seminarene afholdes fire gange om året. På seminarerne afholdes der workshops, gæsteforelæsninger, forelæsninger med diskussioner og der laves it-øvelser i laboratoriet. Derudover er der tid til projektarbejde, og du får mulighed for at diskutere forskellige problemstillinger med dine medstuderende, undervisere og vejledere.

Det er meget vigtigt at deltage i seminarene, da det er her du præsenteres for kursusstoffet, diskuterer projektarbejdet med andre deltagere og med vejlederne og skaber basis for den sociale ramme på både studiet og holdet.

 

Datoer for efteråret 2015/foråret 2016

10. – 12. september 2015

5. – 7. november 2015

21. - 23. januar 2016

7. - 9. april 2016

 

Undervisningslokaler

Al undervisning foregår på Aalborg Universitet, Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø.

Du kan finde en oversigt over lokalerne her: http://www.masterakademiet.aau.dk/masteruddannelser-paa-aub/lokaler-langagervej/ - vær opmærksom på, at det vil variere, hvilke lokaler vi får stillet til rådighed på seminarerne. De konkrete lokaler kan ses på Universitetsbibliotekets informationsskærme ved ankomst.

Hvis du har behov for at kontakte os i løbet af seminarerne, kan du ringe på 2895 9124. Telefonen vil blive besvaret af vores studentermedhjælpere, der forestår det praktiske arbejde på seminarerne.
 

Overnatning i forbindelse med seminarerne

Overnatning skal du selv sørge for -  Aalborg Universitet har en rabat-aftale med udvalgte hoteller i Aalborg. For at opnå denne rabat er det vigtigt at henvise til aftalen allerede ved booking af værelse. Der skal oplyses under hvilket institut uddannelsen udbydes, dvs. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi (nr. 21) ved Aalborg Universitet. Se "Er du ny studerende" med oversigt over hoteller mm. 

 
Projektarbejde

Der indgår tre projektarbejder i uddannelsen – to det første år, hvoraf det første er et pilotprojekt, og et på andet år. I projektarbejdet har du mulighed for at fordybe dig i problemstillinger, du kender fra dit arbejde, da de studerende selv vælger, hvad de vil beskæftige sig med (indenfor temarammen). Der arbejdes som udgangspunkt i grupper.

Til hvert projektarbejde tilknyttes en vejleder, så der altid er mulighed for at hente hjælp og inspiration til arbejdet. Projektvejledningen foregår på seminarerne. Projektarbejdet formidles skriftligt i en projektrapport som danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen.

Projektarbejdet skal sikre den faglige dybde. I det problemorienterede projektarbejde fordyber man sig i et afgrænset område inden for sundhedsinformatik. Formålet med projektet er at give:

- Indsigt i de forandringer i arbejdsliv, forskning og undervisning, som den stigende anvendelse af informationsteknologi medfører.

- Færdigheder i at analysere og vurdere informationsteknologi i relation til en konkret anvendelse

 

Prøver

Prøveformen for de forskellige kurser er hovedsageligt skriftlig og foregår via IT-systemet. Den studerende logger sig på konferencesystemet og henter opgaven. Når opgaven er besvaret afleveres den igen via konferencesystemet.

Projektrapporterne udarbejdes skriftligt og forsvares ved en mundtlig eksamen.

 

Moodle

Undervisningen på uddannelsen i sundhedsinformatik er organiseret dels som fjernundervisning med brug af Moodle, som er AAU’s online læringsmiljø, og dels gennem undervisning på seminarerne. Vores erfaring er, at Moodle er et godt medie til at fastholde kontakt til de medstuderende og underviserne, diskussioner og arbejde i perioderne mellem seminarerne. Det kræver dog, at deltagerne bruger systemet regelmæssigt.

Link til Moodle: https://www.moodle.aau.dk/

Du skal benytte din mailadresse samt passwordet til din mail for at logge ind på moodle. Skulle du opleve problemer med Moodle, kan du kontakte Moodle-support på support@its.aau.dk eller telefon 9940 2020.

 
Studieordning og bekendtgørelse

Studieordning samt bekendtgørelse for Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik kan findes her: http://www.smh.aau.dk/Studieordninger/Sundhedsinformatik/ - det er studieordning fra september 2013, der er gældende.

 

Kontakt Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik

Semesterkoordinatorer

Studielektor Karsten Niss, tlf. 2811 9933, mail: niss@hst.aau.dk 

Professor Ann Bygholm, tlf. 9940 9019, mail: ann@hum.aau.dk 

Lektor Pernille Bertelsen, tlf. 9940 8431, mail: pernille@plan.aau.dk

 

Sekretariat for Masteruddannelsen i Sundhedsinformatik

Studiesekretær Louise Klit

Niels Jernes Vej 12, A5

9220 Aalborg Ø

Telefon: +45 9940 8829

Mail: louise@hst.aau.dk

For yderligere information se venligst -http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/sundhedsinformatik