AAU logo

Eksamens- og kursusplan Master i Smertevidenskab 2018-2020

ALLE SKRIFTLIGE OPGAVER UDLEVERES OG AFLEVERES I DIGITAL EKSAMEN (DE), INFO PÅ SEMESTERRUM I MOODLE OP TIL HVER EKSAMEN
 

EFTERÅR 2018 - 1. SEMESTER MASTER I SMERTEVIDENSKAB

  Kursusdage Udlevering af opgave Aflevering af opgave Form i
Studieordningen
ECTS Ordinær
eksamen
Reeksamen Prøveansvarlig
Modul 1:
Definitioner, klassifikation
og udredning af smerte
29/8
30/8
31/8

13/9

14/9

Individuel skriftlig prøve,
bestået/ikke bestået,
intern bedømmelse
5 ingen stedprøve aftales individuelt pba. årsag Shellie
Boudreau
Modul 2:
Medikamentel og non-medikamentel behandling
af smerte
10/10
11/10
12/10

29/10

30/10

Individuel skriftlig prøve,
bestået/ikke bestået,
intern bedømmelse
5 ingen stedprøve aftales individuelt pba. årsag Parisa
Gazerani
Modul 3:
Videnskabelige metoder
og formidling af studier
28/11
29/11
30/11

30/11

11/1 2019

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en udarbejdet opgave,
7-trinsskala,
intern bedømmelse
5

stedprøve
5/2

aftales individuelt pba. årsag Steffen
Frahm

 

FORÅR 2019 - 2. SEMESTER MASTER I SMERTEVIDENSKAB

  Kursusdage Udlevering
af opgave
Aflevering
af opgave
Form i Studieordningen ECTS Ordinær eksamen Reeksamen Prøveansvarlig
Modul 4:
Smertepsykologi og principper
for tværfaglig
behandling af smerte

6/2
7/2
8/2

8/2 12/4 Individuel skriftlig prøve,
bestået/ikke bestået,
intern bedømmelse
5 ingen stedprøve aftales individuelt pba. årsag Laura Petrini

Modul 5:
Undersøgelse af kliniske smerteproblemer
(projektmodul)

14/3 infodag bibliotekar
15/3 vejledermøder

14/3

10/5

 

Mundtlig prøve med udgangspunkt i
en rapport udarbejdet som gruppe på
grundlag af udleverede patient cases,
7-trinsskala,
ekstern bedømmelse
10

stedprøve
28/5
29/5

aftales individuelt pba. årsag Hovedvejleder

 

EFTeRÅR 2019 - 3. SEMESTER MASTER I SMERTEVIDENSKAB

  Kursusdage Udlevering af opgave Aflevering af opgave Form i Studieordningen ECTS Ordinær eksamen Reeksamen Prøveansvarlig
Modul 6:
Kvantificering, karakterisering og  vurdering af smerter

28/8
29/8
30/8

på eksamensdagen på eksamensdagen

Individuel skriftlig prøve,
bestået/ikke bestået,
intern bedømmelse

5

stedprøve 26/9 formiddag

aftales individuelt pba. årsag Steffen Frahm

Modul 7:
Smertevidenskab og  behandlingspraksis
(projektmodul)

26/9 eftermiddag
27/9 vejledermøder
26/9

17/1 2020

(forløbig dato)

Mundtlig prøve med udgangspunkt i
en udarbejdet rapport som
dokumenterer gruppearbejdet,
7-trinsskala,
intern bedømmelse
10

13/2
14/2
(14/2 formiddag)

aftales individuelt pba. årsag Thorvaldur S. Palsson

 

FORÅR 2020 - 4. SEMESTER MASTER I SMERTEVIDENSKAB

  Kursusdage Udlevering af opgave Aflevering af opgave Form i Studieordningen  ECTS Ordinær eksamen Reeksamen Prøveansvarlig
Modul 8:
Afsluttende masterprojekt

14/2
eftermiddag

14/2

15/5

Mundtlig prøve
med udgangspunkt i
et masterprojekt som dokumenterer
det studenterstyrede, problemorienterede projektarbejde,
7-trinsskala,
ekstern bedømmelse
15

4/6
formiddag og middag

aftales individuelt pba. årsag Hovedvejleder
Dimission 4/6 eftermiddag