AAU logo

Eksamen smertemaster 2017 - 2019

EKSAMENS- OG KURSUSPLAN

ALLE SKRIFTLIGE OPGAVER UDLEVERES OG AFLEVERES I DIGITAL EKSAMEN (DE), INFO PÅ SEMESTERRUM I MOODLE OP TIL HVER EKSAMEN
 

Efterår 2017 - 1. semester master i smertevidenskab

MODUL KURSUS-
DAGE
UDLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
AFLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
FORM I
STUDIEORDNING
ECTS ORDINÆR 
EKSAMEN
REEKSAMEN PRØVE-ANSVARLIG
Modul 1:
Definitioner, klassifikation
og udredning af smerte

30/8
31/8
1/9
 

14/9
i DE
15/9
i DE

Individuel skriftlig prøve,
bestået/ikke bestået,
intern bedømmelse

ingen stedprøve aftales individuelt pba. årsag Shellie
Boudreau
Modul 2:
Medikamentel og non-medikamentel behandling
af smerte

25/10
26/10
27/10

6/11
i DE

7/11
i DE

Individuel skriftlig prøve,
bestået/ikke bestået,
intern bedømmelse

ingen stedprøve aftales individuelt pba. årsag Parisa
Gazerani
Modul 3:
Videnskabelige metoder
og formidling af studier

6/12
7/12
8/12

8/12

12/1 2018
i DE

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en udarbejdet rapport,
7-trinsskala,
intern bedømmelse

5

29/1
30/1 2018

lokale: NJV 14, 3-119

aftales individuelt pba. årsag Steffen
FrahmForår 2018 - 2. semester master i smertevidenskab

MODUL KURSUS-DAGE UDLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
AFLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
FORM I
STUDIEORDNING
ECTS ORDINÆR
EKSAMEN
REEKSAMEN PRØVE-ANSVARLIG

Modul 4:
Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte 

31/1
1/2
2/2

 

2/2 16/2
i DE
Individuel skriftlig prøve,
bestået/ikke bestået,
intern bedømmelse 
5 ingen stedprøve aftales individuelt pba. årsag Laura Petrini

Modul 5:
Udredning og tværfaglig behandling af smerte 
(case-baseret projekt)

6/3
7/3
8/3
9/3

6/3 4.5.
i DE
Mundtlig prøve
med udgangspunkt i rapport 
udarbejdet som gruppe
på grundlag af 
udleverede patient cases
,
7-trinsskala,
ekstern bedømmelse
10

17/5
18/5

(18/5 bookes først)

aftales individuelt pba. årsag HovedvejlederEfterår 2018 - 3. semester master i smertevidenskab

MODUL KURSUS-DAGE UDLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
AFLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
FORM I
STUDIEORDNING
ECTS ORDINÆR
EKSAMEN
REEKSAMEN PRØVE-ANSVARLIG

Modul 6:
Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter

5/9
6/9
7/9

Datoer kan ændres
pga. konference
(fastlægges i sept. 2017)

10/10
i DE

10/10
i DE

Individuel skriftlig prøve,
bestået/ikke bestået,
intern bedømmelse.

Skriftlig stedprøve på AAU

5 10/10 aftales individuelt pba. årsag Steffen Frahm
Modul 7:
Smertevidenskab og behandlingspraksis

11/10
12/10

12.10.
i DE
18/1
2019

Mundtlig prøve med udgangspunkt
i en udarbejdet rapport
som dokumenterer gruppearbejdet,
7-trinsskala,
intern bedømmelse

10

5/2
6/2
2019
(6/2 bookes først)

tidsplan tilføjes Moodle

aftales individuelt pba. årsag Thorvaldur S. PalssonFORÅR 2019 - 4. SEMESTER MASTER I SMERTEVIDENSKAB

MODUL KURSUS
-DAGE
UDLEVERING
AF OPGAVE
AFLEVERING
AF OPGAVE
FORM I
STUDIEORDNINGEN
ECTS ORDINÆR
EKSAMEN
REEKSAMEN PRØVE-ANSVARLIG
Modul 8:
Afsluttende masterprojekt
7/2
8/2
8/2
i DE
15/5
i DE
Mundtlig prøve
med udgangspunkt i
et masterprojekt som dokumenterer
det studenterstyrede, problemorienterede projektarbejde,
7-trinsskala,
ekstern bedømmelse.
15

6/6
(fra formiddag til først på eftermiddagen,
alt efter antal grupper)

tidsplan tilføjes på Moodle

aftales individuelt pba. årsag Hovedvejleder
Dimission 6/6 eftermiddag