AAU logo

Eksamen Master i Sexologi 2017-2019

EKSAMENS- OG KURSUSPLAN

ALLE SKRIFTLIGE OPGAVER UDLEVERES OG AFLEVERES I DIGITAL EKSAMEN (DE), INFO PÅ SEMESTERRUM I MOODLE OP TIL HVER EKSAMEN
 

efterår 2017 - 1. semester

MODUL KURSUS-
DAGE
UDLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
AFLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
FORM I
STUDIEORDNING
ECTS ORDINÆR
EKSAMEN
REEKSAMEN PRØVE-
ANSVARLIG

Modul 1:
Almen Sexologi

 

13/9
14/9
15/9

Aalborg

22/9
kl. 12:00
3/10
kl. 12:00

Ugeopgave med mundtlig prøve
7-trinsskala
intern bedømmelse

5 ingen stedprøve aftales individuelt
pba. årsag

BISL
CGR

Modul 2:
Seksualiteter,
kultur og samfund

25/10
26/10
27/10

København

3/11
kl. 12:00
13/11
kl. 12:00
Ugeopgave med skriftlig bedømmelse
7-trinsskala
intern bedømmelse
5 ingen stedprøve aftales individuelt
pba. årsag
CGR

Modul 3:
Videnskabsteori og
forskningsmetodologi

6/12
7/12
8/12

Aalborg

14/12
kl. 12:00
5/1 2018
kl. 12:00
Skriftlig prøve
Bestået/ikke bestået
intern bedømmelse
5 ingen stedprøve aftales individuelt
pba. årsag
CGR

 

forår 2018 - 2. semester

MODUL KURSUS-
DAGE
UDLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
AFLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
FORM I
STUDIEORDNING
ECTS ORDINÆR
EKSAMEN
REEKSAMEN PRØVE-
ANSVARLIG
Modul 4:
Seksuelle dysfunktioner
og behandlingsstrategier

17/1
18/1
19/1

Aalborg

26/1
kl. 12:00
5/2
kl. 12:00
Skriftlig prøve
Bestået/ikke bestået
intern bedømmelse
5 ingen stedprøve aftales individuelt 
​pba. årsag
BISL
Modul 5:
Flerfaglig analyse af
sexologisk problemstilling
(projekt)

8/3
9/3

Aalborg

 

modul 4

13/4
kl. 12:00

Mundtlig, individuel prøve
med udgangspunkt i
en projektrapport, som dokumenterer
det studenterstyrede, problemorienterede
projektarbejde i tværfaglige grupper

7-trinsskala
ekstern bedømmelse
10

30/4
1/5
2/5
3/5
4/5

AAU + CPH

 

aftales individuelt 
​pba. årsag
BISL

 

efterår 2018 - 3. semester

MODUL KURSUS-
DAGE
UDLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
AFLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVER
FORM I
STUDIEORDNING
ECTS ORDINÆR
EKSAMEN
REEKSAMEN PRØVE-
ANSVARLIG
Modul 6:
Seksualitetens grænser,
risici og juridiske rammer

5/9
6/9
7/9

København

under modulet under modulet Evaluering under kursets forløb
Bestået/ikke bestået
intern bedømmelse
5 opgave i lokalet 7/9 aftales individuelt 
​pba. årsag
CGR

Modul 7a+7b:
Sexologisk kommunikation,
rådgivning og
samtalebehandling

24/10
25/10
26/10

5/12
6/2
7/12

København

9/11 19/11

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig ugeopgave
7-trinsskala
intern bedømmelse

10 gruppeopgave + fremlæggelse
på modul 7b
aftales individuelt 
​pba. årsag
BISL

 

forår 2019 - 4. semester

MODUL KURSUS-
DAGE
UDLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
AFLEVERING AF
EKSAMENSOPGAVE
FORM I
STUDIEORDNING
ECTS ORDINÆR
EKSAMEN
REEKSAMEN PRØVE-
ANSVARLIG

Modul 8:
Masterprojekt

24/1
25/1

Aalborg

25/1

Tirsdag 7/5
kl. 12:00

Mundtlig, individuel prøve
med udgangspunkt i
et masterprojekt som dokumenterer
det studenterstyrede, problemorienterede projektarbejde

7-trinsskala
ekstern bedømmelse
15

3/6
4/6
6/6
AAU + CPH

evt. 7/6
morgen AAU

Ved evt. senere aflevering
og/eller senere eksamen
skal der søges dispensation
ved Studienævnet senest 1.5.,
men kontakt studiesekretær først,
hvis der er udfordringer med datoerne.
Hovedvejledere
Dimission  Aalborg         7/6