AAU logo

Udlandsophold

På de fleste uddannelser på SUND er det muligt at tage på udlandsophold. På Internationalt Kontor på AAU kan du få hjælp til de mange praktiske opgaver relateret til iværksættelse af et udlandsophold. Et udlandsophold kan arrangeres på flere måder, dog er det mest almindeligt på uddannelserne under Sundhed og Teknologi at tage et  semester, der kan meriteres på Aalborg Universitet.

Der findes flere private firmaer/organisationer som tilbyder gratis rådgivning ifm. udlandsophold, bl.a. Kilroy Education og Edu Danmark.

Under meritgivende ophold benyttes typisk kontakter der er lavet mellem Aalborg Universitet og de udenlandske universiteter, hvilket har den fordel at den studerende oftest ikke skal betale undervisningsgebyr (samt at der stadig modtages SU).

Kontakt Internationalt Kontor og hør hvilke samarbejdsaftaler der er for dit studie. Hvis dit studie endnu ikke har aftaler med udenlandske universiteter, kan du appellere til den decentrale studievejledning, en vejleder eller din studieleder om at få skabt nogle.

Husk også at søge dit studienævn om forhåndsmerit rettidigt. Se ansøgningfristen for forhåndsmerit.

Ikke meritgivende studieophold

Et ikke meritgivende ophold påføres ikke på eksamensbeviset og der kan ikke drages nytte af studenterudvekslingsordningerne eller modtages SU. Denne mulighed realiseres bedst efter afsluttet uddannelse eller ved orlov.

Studieophold i udlandet

På kandidatdelen af de fleste uddannelser, er det muligt at tage et 3-6 måneders studieophold i udlandet. Under opholdet skrives et projekt i samarbejde med en vejleder fra Aalborg Universitet og er derfor en del af studieordningen.

På de sundhedsvidenskabelige uddannelser, tager de fleste studerende afsted på 3. semester kandidat. Her laver man projekt i samarbejde med en ekstern vejleder og en vejleder på Aalborg Universitet. Man kan derfor fortsat være indskrevet på Aalborg Universitet, men fysisk lave projekt et andet sted. Eksamen foregår på Aalborg Universitet, medmindre der er givet dispensation for andet.

Finansiering af opholdet

Ved meritgivende ophold i udlandet kan SU i begge tilfælde modtages under opholdet. Det har tidligere været muligt at søge AAU-midler i forbindelse med udlandsophold, men det er det desværre ikke længere. Det er dog stadig muligt at tage af sted uden tilskud og man kan frit søge andre legater og fonde.
Ved udlandspraktik (Erasmus-aftaler) er det stadigt muligt at søge om et Erasmus-legat via Aalborg Universitet.

Kontakt Den Decentrale Studievejledning eller Internationalt Kontor for at høre mere.

 

 

Studerendes ophold

Her kan du læse om studerendes ophold i udlandet

Idræt/idrætsteknologi

sundhedsteknologi

medis