AAU logo

Regler for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

De vigtigste regler findes under rammestudieordningen der danner et overordnet regelsæt for uddannelserne under fakulteterne. I rammestudieordningen findes regler for uddannelsernes opbygning, struktur og organisering, regler om adgangsforhold, indskrivning og prøver samt krav til indholdet af studienævnenes regelsæt (studieordningerne). Et tillæg til rammestudieordningen er bl.a. eksamensordningen der uddyber eksamensforhold og regler

Studieordninger

Studieordningerne for uddannelserne under Studienævn for Sundhed og Teknologi samt Studienævn for Medicin omfatter dels den generelle del (fællesbestemmelser for uddannelser), som er fælles for uddannelserne, og dels den faglige del (studienævnets studieordninger), som udgøres af de fagspecifikke dele for uddannelserne.