AAU logo

Orlov og Studieophør

Hvis du som heltidsstuderende ved Aalborg Universitet overvejer at holde pause i løbet af studiet, har du normalt mulighed for at søge om orlov. Du kan dog også vælge at melde dig ud af universitetet eller i visse tilfælde søge om dispensation fra tidsfrister, ansøge om ekstra SU-klip på grund af særlige forhold mv.
Uanset hvilken "model", du vælger, skal du overveje hvilke konsekvenser, det får for det evt. senere studieforløb og din økonomiske situation.

Du skal melde dig ud eller søge om orlov i STADS-selvbetjening

Husk - hvis du melder orlov, enten begrundet eller udbegrundet, er du ikke berettiget til SU og du må ikke være studie-aktiv i orlovsperioden.

Hvis du er i tvivl om ovenstående, kontakt da den decentrale studievejledning eller den centrale studievejledning