AAU logo

Optagelse

Du kan søge optagelse på to forskellige måder afhængigt af, om du skal begynde på første studieår af en bacheloruddannelse eller på 3. semester og opefter.

  • Den Koordinerede Tilmelding (KOT)
  • For ansøgere, der skal begynde på første studieår af en bacheloruddannelse.
  • Indskrivning uden om KOT. For ansøgere der skal begynde på 3. semester (eller senere) af en bacheloruddannelse, på en kandidatuddannelse, som gæstestuderende, ved genindskrivning m.fl..

Samtlige studier under Studienævnet for Sundhed og Teknologi samt Studienævnet for Medicin tilbydes med sommeroptagelse. Yderligere information om optagelse og ansøgningsfrister for de forskellige uddannelser. Bemærk, idræt har optagelsesprøve og har derfor ansøgningsfrist allerede i marts.

Adgangstjekker

Hvis du er usikker på, om du opfylder adgangskravene til vores uddannelser eller ønsker overblik over, hvilke gymnasiale fag du mangler, så prøv vores digitale adgangstjekker på adgangstjekker.aau.dk

Adgangskrav

Du kan finde adgangskravene til de forskellige uddannelser på Studieguiden

Adgangsprøve på Idræt

For at blive optaget på idrætsuddannelsen på AAU skal du have bestået en adgangsprøve. Prøvens formål er bedst muligt at sikre, at de der optages på uddannelsen, er i stand til at gennemføre den praktiske del af uddannelsen inden for det normerede tidsforløb.

Adgangsprøven former sig som et forløb, hvor ansøgerne i løbet af en dag skal indgå i en række praktiske undervisningsforløb, hvori der indgår opvarmningsøvelser samt trænings- og læringssituationer.

Et hold af undervisere og bedømmere vil følge ansøgerne gennem hele prøveforløbet. Der bedømmes "bestået/ikke bestået" baseret på en helhedsvurdering af ansøgerens færdigheder samt en kort personlig samtale.

Se mere om adgangsprøven her

Optagelse på kandidat

Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter, at du har bestået en relevant bacheloruddannelse. Er du blevet forsinket i din bacheloruddannelse og mangler at bestå et mindre antal ECTS-point for at færdiggøre den, kan du søge om dispensation for at fortsætte på din kandidatuddannelse samtidig med du færdiggør din bachelor uddannelse. 

Det sker, hvis der foreligger særlige omstændigheder, og hvis universitetet skønner, at du har forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen samtidigt med, at du følger fag på kandidatuddannelsen.

Du kan i så fald højest tilmelde dig kurser og prøver i et omfang af 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen samtidig med, at du er indskrevet på bacheloruddannelsen og færdiggører denne.

Først når du har bestået bacheloruddannelsen, kan du optages på kandidatuddannelsen. Dette får også indflydelse på din SU.

Læs mere om dispensationsansøgning.