AAU logo

Merit

Ansøgere, der i forvejen har en dansk eller udenlandsk videregående uddannelse eller dele heraf, kan evt. søge om fritagelse (merit) for dele af uddannelsen.

Behandlingen er en faglig vurdering og afgørelse, som foretages af Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt eller Studienævnet for Medicin. Ved behandlingen tages der stilling til, om gennemførte uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse kan træde i stedet for den uddannelse på Aalborg Universitet, der søges merit til. Merit gives som fritagelse for prøver, og kan omfatte prøver, der dækker hele semestre eller enkelt-elementer herfra.


For Sundhedsteknologi, Idræt, Idrætsteknologi, Folkesundhedsvidenskab eller Klinisk Videnskab og Teknologi skal ansøgningen om merit stiles til:

Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Ø
Att.: Malene Møller Knudsen
mail: mk@hst.aau.dk

For Medicin med industriel specialisering eller Medicin skal ansøgningen om merit stiles til:

Studienævn for Medicin
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 12, A5
9220 Aalborg Øst
Att.: Helene Nørgaard
mail: hn@hst.aau.dk

Ansøgningen skal indeholde karakterudskrifter m.m. fra den tidligere uddannelsesinstitution samt beskrivelse af de aktiviteter som ligger til grund for ansøgningen - fx pensumlister, kursusbeskrivelser m.m.

Læs mere på Den Centrale Studievejlednings hjemmeside