AAU logo

Manglende studieaktivitet

Du skal være opmærksom på, at der i forbindelse med den årlige revidering af Regler om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet på Aalborg Universitet, er foretaget en skærpelse af kravet om studieaktivitet.

En studerendes indskrivning bringes herefter til ophør, hvis vedkommende er studieinaktiv, hvorved forstås at den studerende inden for en sammenhængende periode på 1 år ikke har bestået en prøve. Denne periode var tidligere 2 år.

Skærpelsen af kravet om studieaktivitet fra 2 år til 1 år regnes tidligst fra 15. april 2014 for allerede indskrevne studerende. Dette vil sige, at fakulteterne tidligst pr. 15. april 2015 skal føre kontrollen ud fra en studieinaktivitetsperiode på 1 år for allerede indskrevne studerende. De kontroller, fakulteterne måtte foretage indtil dette tidspunkt, skal tage udgangspunkt i en studieinaktivitetsperiode på 2 år.

Yderligere information om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet samt universitetets exmatrikulationsregler kan fåes ved Den Centrale Studievejledning