AAU logo

Studieråd på SMH

Studierådet har til formål at styrke samarbejdet mellem uddannelserne på tværs af studienævnene under School of Medicine and Health. På denne side kan du se referater fra møder, en liste over medlemmer, samt læse om studierådets funktioner.

REFERATER

For at se referater fra studierådsmøder bedes du logge ind via portalen.

MEDLEMMER

Se listen over medlemmer.

FUNKTIONSNIVEAU

Studierådet fungerer som rådgiver på en række centrale områder:

 • Studieordninger
 • STADS (selvbetjeningssystem)
 • Indkaldelse til samtaler med studerende
 • Semester- og uddannelsesevalueringer (procedurer, systemer, semestergruppemøder, databehandling, opfølgning)
 • Tænketank for nye undervisnings-, lærings- og evalueringsformer
 • Aftagerpaneler (nedsættelse af, kontakt, møder mm.)
 • Budgetter
 • Rekvisitioner
 • Ansættelser og løn (studievejledere, studentermedhjælpere, tutorer mm.)
 • Ansøgninger om økonomisk støtte
 • Markedsføring (bevillinger til det enkelte studium)
 • Kampagner og events
 • Markedsfremstød
 • Kontakt til gymnasier
 • Pressekontakt
 • Virksomhedskontakt
 • Kontakt til institutter på AAU
 • Eksterne kontakter
 • Hjemmeside
 • Årlig projektkonference
 • Arrangementer (seminarer, pædagogiske dage og lign.)
 • Samarbejdsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner
 • Servicering af internationale studerende
 • Samarbejde med de øvrige Schools
 • Samarbejde med De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter
 • Strategier og planer
 • Akkreditering af nye uddannelser
 • Regler og procedurer