AAU logo

Organisation

School of Medicine and Health hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

School of Medicine and Health blev oprettet den 1. februar 2010, som en del af en større reorganisering af uddannelsesporteføljen under De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.

Uddannelsesporteføljen er nu opdelt i fire schools, som hver varetager et uddannelsesområde. Under School of Medicine and Health hører to studienævn og et studieråd bestående af studielederen for School of Medicine and Health samt formænd og næstformænd i de to studienævn.