AAU logo

Supplering i Epidemiologi og Statistik

Supplering 2019

For professionsbachelorer/bachelorer, der vil læse Folkesundhedsvidenskab udbydes supplering på AAU i juni og august.

Uddannelse

Modul 1

Modul 2

ECTS

Professionsbachelor i Sygepleje Ja Ja 10
Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed   Ja 5
Professionsbachelor i Fysioterapi    Ja 5
Professionsbachelor i Ergoterapi  Ja Ja 10
Professionsbachelor i Jordemoderkundskab   Ja 5
Professionsbachelor,  Bioanalytiker Ja Ja 10
Professionsbachelor, Radiograf   Ja 5
Professionsbachelor, Global Nutrition and Health   Ja 5
Professionsbachelor, Tandplejer Ja Ja 10
Bachelor, Psykologi Ja Ja 10
Bachelor, Sociologi Ja Ja 10
Bachelor, Politik og administration Ja Ja 10
Professionsbachelor, Psykomotorik Ja Ja 10
Bachelor, Biologi -
Skal til faglig vurdering i studienævn
     

Læs om modul 1 og 2 i Tillæg til studieordning (suppleringskurser i Epidemiologi og Statistik)

NB! Man har to forsøg til at bestå suppleringen

DATOER

MODUL 1:

Undervisning 17. juni – 5. juli
Eksamen 2. august (mundtlig eksamen på baggrund af artikel som udleveres 1. august)
Evt. reeksamen 18. september (mundtlig)

MODUL 2:

Undervisning 5. august – 30. august
Eksamen 30. august (skriftlig 4 timer uden mulighed for at kommunikere)
Evt. reeksamen 24. september (mundtlig)

 

skema

Link til skema (opdateres for sommer 2019 i løbet af april/maj 2019)

 

Litteratur

CENTRAL LITTERATUR FOR MODUL 1:

1) Svend Juul et al. Epidemiologi og evidens 3. udgave. Munksgaard, 2017. Tidligere udgaver kan bruges.

2) Hans Lund og Henrik Røgind. Statistik i ord. Munksgaard, 2. udgave 2016. Første udgave kan også bruges.

Herudover vil der blive anvendt videnskabelige artikler og andet materiale i forbindelse med de enkelte kursusgange.


CENTRAL LITTERATUR FOR MODUL 2:

Kirkwood BR & Sterne JAC: Essential Medical Statistics. Blackwell Science, 2005, 2. edition (reprinted). Kapitlerne 1-8 og 14-16

Juul S. et al.: Epidemiologi og evidens. Munksgaard, 2017, 3. udgave (1. eller 2. udgave af bogen er ikke væsentligt forskellige og kan også bruges...)

 

tilmelding

Tilmelding foregår via Tompladsordningen (STADS DANS) - Tilbudsnavnet hedder "Suppleringsfag til Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Forår 2019".

Ansøgningsfrist til supplering er 1. juni.

Du er ikke automatisk tilmeldt supplering, selvom du har søgt ind på kandidaten og skal supplere, ligesom du ikke er automatisk tilmeldt kandidatuddannelsen, når du har tilmeldt dig suppleringen.
 

Svar på ansøgning om tilmelding

Da der er adgangsbegrænsning på uddannelsen, vil du først modtage svar på din ansøgning til suppleringen efter du får svar på om du er optaget på kandidatuddannelsen senest 29. maj. 
 

Økonomi

Suppleringskurserne er ikke SU berettigende, og der er fra 2017 en brugerbetaling på kr. 3.000,- pr. suppleringskursus. Dvs. 6.000 kr. hvis du skal supplere med begge kurser.


kontakt

Siden opdateres efterhånden som oplysningerne er tilgængelige men ved spørgsmål kontakt:

Studienævnssekretær Malene Møller Knudsen - tlf. 9940 8008