AAU logo

Retningslinjer vedr. projekter på KVT

Vedrørende projekter stemplet med ‘fortrolighed’ på KVT

1. Semester KVT.
Projekter der forudsætter fortrolighedserklæringer med samarbejdspartner værende vejleder eller ekstern virksomhed er ikke hensigtsmæssige for studerende på 1. sem. KVT. De studerende er typisk nye på AAU og prøver derfor for første gang kræfter med AAU modellen – problembaseret læring – hvorfor der i semestret er planlagt undervisningsaktiviteter, der kræver åbne diskussioner og præsentationer af deres problemorienteret projektarbejder.

Samarbejde med eksterne kontakter betragtes som et meget vigtigt element for de studerende og for uddannelsen, hvorfor der laves et forløb på 1. sem, der introducerer mulige studenterprojekter med eksterne samarbejdspartnere og udlandsophold, samt hvor de studerende bliver præsenteret for begrebet fortrolighed og hvad det indebærer fortrolighed i et samarbejde/projektarbejde med reference til Patent- og kontraktenhedens vejledning.

2. - 4. Semester KVT. Der kan frit udbydes projektforslag som kan medføre krav om fortrolighedserklæringer, og det bør oplyses i projektforslaget. Der arrangeres specifikke statusseminarer for grupper, der arbejder med ‘fortroligt’ stemplede projekter.