AAU logo

Studienævnets medlemmer

Studienævnet består af 6 videnskabelige medarbejdere og 6 studerende. De videnskabelige medarbejdere er valgt for fire år og de studerende er valgt for et år ad gangen med funktionsperiode fra 1. februar. Der er valg til studienævn for studerende hvert år i december, ligeledes med tiltrædelse 1. februar. Pladserne er ikke fordelt på repræsentationsområder.

Videnskabelige medarbejdere


Studenterrepræsentanter

  • Xenia Jørgensen Uth, ST kandidat (næstformand)
  • Christina Agerbæk Derosche, KVT 
  • Sidsel Krogh Rasmussen, IDR
  • Nanna Skafte Damgaard, FSV
  • Lise Sundgaard Reimer, ST
  • Nicklas Fleischer, ST


Observatører


Sekretær