AAU logo

ANSØGNINGSFRISTER

Forhåndsmerit

Søger du forhåndsmerit skal studienævnet have din ansøgning senest:

Forår: 15. oktober året før
Efterår: 15. marts samme år

MERIT

Den studerende søger studienævnet om endelig merit, så snart den studerende har modtaget bevis for beståede aktiviteter. 

DISPENSATIONER

Ansøgning om dispensationer i forbindelse med eksamen behandles løbende. Bemærk at der er en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger.