AAU logo

ANSØGNINGSFRISTER

Forhåndsmerit

Søger du forhåndsmerit skal studienævnet have din ansøgning senest:

Forår 2017: 15. oktober 2016 Efterår 2017: 15. marts 2017
Forår 2018: 15. oktober 2017 Efterår 2018: 15. april 2018
Forår 2019: 15. oktober 2018 Efterår 2019: 15. april 2019

MERIT

Senest 10.02 for efterårssemesteret, men meget gerne tidligere
Senest 10.08 for forårssemesteret, men meget gerne tidligere

NB. Den studerende søger studienævnet om endelig merit, så snart den studerende har modtaget bevis for beståede aktiviteter. 

DISPENSATIONER

Ansøgning om dispensationer i forbindelse med eksamen behandles løbende. Bemærk at der er en sagsbehandlingstid på ca. en måned

STUDIENÆVNSMØDER

Mødeplan for Studienævnet ses her: Mødeplan og referater


STUDIEVEJLEDNING

Før du skriver/sender din ansøgning bør du kontakte den decentrale studievejledning, samt læse den centrale studievejlednings vejledning vedrørende dispensationsansøgninger, som du finder her: Decentral studievejledning