AAU logo

Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt

 Studien�vn for Medicin, Aalborg Universitet

Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt er ansvarlig for følgende uddannelser:

 • Bachelor i Sundhedsteknologi
 • Kandidat i Sundhedsteknologi (Cand. polyt.)
 • Bachelor i Idræt
 • Kandidat i Idræt (Cand. scient)
 • Kandidat i Idrætsteknologi (Cand. scient. tech.)
 • Sidefag i Idræt på bachelorniveau og kandidatnivea
 • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (Cand. scient. san. publ.)
 • Kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi (Cand. scient)
 • Kandidat i Muskuloskeletal Fysioterapi (Cand. san.)
 • Master i Sundhedsinformatik
 • Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling