AAU logo

Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt

 Studien�vn for Medicin, Aalborg Universitet

Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt er ansvarlig for følgende uddannelser:

  • Bachelor i Sundhedsteknologi
  • Kandidat i Sundhedsteknologi (Cand. Polyt.)
  • Bachelor i Idræt
  • Kandidat i Idræt (Cand. Scient)
  • Kandidat i Idrætsteknologi (Cand. Scient. Tech.)
  • Sidefag i Idræt på bachelorniveau og kandidatniveau
  • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (Cand. Scient. San. Publ.)
  • Kandidat i Klinisk Videnskab og Teknologi (Cand. Scient).
  • Master i Sundhedsinformatik
  • Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling