AAU logo

Semesterbeskrivelser

I semesterbeskrivelserne kan du se, hvilke studieaktiviteter, der er planlagt på det enkelte semester, og læse mere om indhold af og sammenhæng mellem semestrets studieaktiviteter/moduler. Her er konkret beskrivelse af bl.a. kurser, læringsmål, forventninger til arbejdsindsats, eksamener og arbejdsformer.

Semesterbeskrivelsen er udarbejdet af semesterkoordinator og kursus-/modulansvarlige undervisere inden semesterstart, og viser hvordan studieordningen er planlagt udmøntet i praksis på semestret. Alle semesterbeskrivelser er godkendt af studienævnene.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer under semestrets forløb, hvad angår f.eks. planlagte undervisere. Information herom vil fremgå på Moodle.
 

STUDIENÆVN FOR SUNDHED, TEKNOLOGI OG IDRÆT

STUDIENÆVN FOR MEDICIN

Folkesundhedsvidenskab


Idræt 

Klinisk Videnskab og Teknologi

Master i Sundhedsinformatik

Master i Smertevidenskab og Tværfaglig
Smertebehandling

Muskuloskeletal Fysioterapi

Sports Technology

Sundhedsteknologi/Biomedical Engineering and Informatics

Master i Sexologi

Medicin med Industriel Specialisering

Medicin

Studieordninger