Dimittender i job

Hvordan går det dimittender fra Idrætsuddannelsen? Er der job at få, hvis jeg læser en kandidatuddannelse i Medicin med industriel specialisering? På siden her har vi samlet information om beskæftigelse og ledighed for dimittender fra uddannelser under SMH.


Kandidatundersøgelser på nye kandidatuddannelser (SMH)

I samarbejde mellem SMH, SUND-fakultet og Karrierecenteret på Aalborg Universitet er siden 2012 gennemført kandidatundersøgelser på nye kandidatuddannelser under SMH. Formålet er tæt at følge, hvordan det går kandidaterne med at få job og få viden om bl.a. hvilke jobfunktioner/type virksomheder de får ansættelse i og hvor henne geografisk, samt hvordan de griber jobsøgningen an. Kandidaterne kontaktes i foråret, efter at de er dimitteret.
 

Dimittendundersøgelser på bachelor-, kandidat- og masteruddannelser (AAU)

På alle AAU's uddannelser bliver hvert 3. år gennemført dimittenundersøgelse ud fra procedure for gennemførelse af dimittendundersøgelser. Undersøgelserne omfatter dimittender, der har været færdiguddannede i henholdsvis to, tre og fire år. Karrierecenteret på Aalborg Universitet er ansvarlig for udarbejdelsen af dimittendundersøgelserne.

Resultater fra kandidat- og dimittendundersøgelser anvendes i det løbende kvalitetssikrings- og udviklingsarbejde omkring SMH’s uddannelser. Der er fokus herpå på såvel ledelsesniveau, i studienævn og studieadministration og ikke mindst i universitetets kontakt med aftagervirksomheder.

Resultater af kandidat- og dimittendundersøgelser for uddannelser under SMH kan ses her:
 

Forkortelser

  • Medis - Medicin med Industriel Specialisering
  • Medicin - Medicin
  • Idræt/Idrætstek - Idræt og Idrætsteknologi
  • FSV - Folkesundhedsvidenskab
  • KVT - Klinisk Videnskab og Teknologi
  • ST - Sundhedsteknologi
  • SI - Sundhedsinformatik
  • Sexologi - Master i Sexologi
     

Kandidatundersøgelser*

MedIS Medicin Idræt/Idrætstek FSV
 

*Webudg. uden uddybende/individuelle kommentarer.
 

Dimittendundersøgelser

MedIS Medicin Idræt/Idrætstek FSV KVT ST SI Sexologi
MedIS, kandidat 2016  

Idræt, bachelor 2015

Idræt, kandidat 2015

Idrætstek. kandidat 2015

  KVT, kandidat 2014 ST, kandidat 2014 SI, master 2014  


Stillingsbetegnelser og ansættelsessteder for MedIS-kandidater

(træk fra LinkedIn maj 2014)

I maj 2014 foretog studienævn og skole et træk af data på LinkedIn, med henblik på at få viden om hvilke stillinger og virksomheder MedIS-kandidater har ansættelse i. Her kan du se en liste over stillingsbetegnelser og virksomheder, som MedIS-kandidater (dimitteret i perioden 2010/2011 – 2013/2014) har oplyst 
 


Statistik over nyuddannedes beskæftigelse og aktuel ledighed for dimittender

Uddannelses- og Forskningsministeriet foretager opgørelser over henholdsvis Nyuddannedes Beskæftigelse (dimittenders beskæftigelsessituation 4 – 19 mdr. efter at de har fuldført deres uddannelser) og Aktuel ledighed (ledighed opgjort i det kvartal, der ligger et halvt år efter at dimittenderne har fuldført deres uddannelse).
 

Ledighedsstatistik for kandidater fra SMH’s uddannelser

I juni 2015 har Økonomiafdelingen, AAU, fra Danmarks Statistik indhentet ledighedsstatistik for kandidater fra AAU’s uddannelser (årgange 2010/2011, 2011/2012 og 12/13, 1. – 8. kvartaler efter dimission. Her kan du se statistikkerne for henholdsvis:

Uddannelser under Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt

Uddannelser under Studienævnet for Medicin