information om eksamen på SMH

På denne side finder du 

Eksamensregler

De overordnede regler for eksamen ved det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kan du finde i eksamensordningen.

  • Mobiltelefon og headset er ikke tilladt og placeres i tasken væk fra eksamenspladsen.
  • I forbindelse med projekteksamen anbefales det, at tjekke IT-funktionalitet i eksamenslokalet i god tid samt sikre at eget ITudstyr virker.
     

Gruppebaseret projekteksamen

Se vejledning om projekteksamen.

Se film om projekteksamen
 

Eksamenstilmelding

De studerende modtager information om datoer for eksamenstilmelding via Moodle og STADS. De studerende skal selv tilmelde sig ved at logge sig ind på STADS for studerende. Ved spørgsmål til STADS kontaktes STADS-support. Ved spørgsmål til dine studiedata skal du henvende dig til eksamenskontoret på fakultetet.
 

Til- og afmelding til re-eksamen

Til- og afmeldingsfristen til en re-eksamen er senest 5 hverdage inden eksamen. Som hovedregel skal du selv tilmelde dig pr. mail til din studiesekretær: HUSK altid at oplyse 1) dit navn, 2) dit studienummer, 3) uddannelse og semester, 4) hele navnet og dato for den eller de pågældende reeksamen/er.

Hvis du skal tilmeldes en reeksamen, der afholdes sammen med en ordinær (januar/juni), kan du tilmelde dig i tilmeldingsperioden i Stads - dette gælder dog ikke 1. og 2. semester MedIS/Medicin.

Ikke bestået eksamen

Består du ikke din eksamen har du mulighed for at deltage i en re-eksamen. (Du har tre forsøg i alt). Vælger du ikke at deltage i re-eksamen eller består du ikke, så SKAL du deltage ved den ordinære eksamen året efter. Du deltager på samme vilkår som de øvrige studerende. Udskyder du din re-eksamen til året efter, anbefaler studienævnet, at du følger kurset aktivt igen.
 

Brug af elektronisk udstyr ved eksamen

Ved brug af elektronisk udstyr skal man selv medbringe alt det nødvendige, husk også forlængerledninger, stikdåser mv. med mindre det allerede er i lokalet.
Studerende er selv ansvarlige for, at egne elektroniske hjælpemidler fungerer under eksamen.

MAC-brugere bedes være opmærksom på, at formatet Pages ikke kan åbnes i DE og derfor skal der gemmes som enten PDF eller Word. Det gøres under ”eksporter til” i Pages. 
 

Eksamensklager og dispensation

Find mere information hos den decentrale studievejledning under menupunkterne Klager og Dispensation.
 

Plagiering og eksamenssnyd

Eksamenssnyd omfatter bl.a. tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve:

  • skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave,
  • benytter sig af ikke tilladte hjælpemidler,
  • udgiver en andens arbejde for sit eget (plagiering) eller
  • anvender eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning.
  • kommunikerer med medstuderende

Det vil endvidere blive regnet for eksamenssnyd eller forsøg herpå, såfremt eksaminandens tekniske udstyr kommunikerer eller forsøger at kommunikere med andre om opgaven.

Læs mere om eksamenssnyd og sanktioner her: Eksamenssnyd og plagiat på AAU

Mail udsendt til VIP vedr. kontrol for plagiat samt formalia, juni 2018

Instruks ved eksamen

Her kan du læse brevet, der sendes ud til den tilsynsførende ved din eksamen. Dermed kan du få et indblik i, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt under din eksamen.
Stedprøve
Digital stedprøve
 

Tidsmæssige rammer i forbindelse med projekteksamen

Se Eksamensordningen Punkt 4.2 (side12)