Den decentrale studievejledning for sundhedsvidenskab

Vi tilbyder vejledning inden for følgende uddannelser:

  • Medicin med Industriel Specialisering

  • Medicin

  • Idræt

  • Idrætsteknologi

  • Sundhedsteknologi

  • Folkesundhedsvidenskab

  • Klinisk Videnskab og Teknologi

 

Vi tilbyder

De decentrale studievejledere er alle studerende ved School of Medicine and Health. De tilbyder faglig vejledning til studerende på de sundhedsvidenskabelige uddannelser, samt potentielle studerende og andre med interesse for sundhedsvidenskab.

Der er tavshedspligt i studievejledningen, men også oplysningspligt.


Vi vejleder bl.a. om

Dispensationer

Eksamensteknik

Klager

Merit

Optagelse

Orlov og Studieophør

Manglende studieaktivitet

Regler

Studieteknik

Udlandsophold 

 

 

Træffetider

Du finder os her:

Fredrik Bajers Vej 7, lokale D2-109

  • Mandag 16 - 18
  • Torsdag 16 - 18 (indtil september er der kun åbent for fysisk vejledning på mandage)

Rendsburggade 6, lokale R271

  • Mandag 16.30 - 18 i lige uger

Vær opmærksom på, at yderdøren låses kl. 16, så medbring dit AAUkort eller lav en aftale med studievejlederen om at lukke dig ind.

Der er ringeklokke på døren ved indgangen mellem D1 og D2.

Der er ingen tidsbestilling til vejledningen.

Kontakt

Den Decentrale Studievejledning for SUND
Fredrik Bajers Vej 7, lokale D2-109
Aalborg Universitet
9220 Aalborg Ø

Telefon: ( 45) 9940 7991
E-mail: studievejledning@hst.aau.dk

Ved besked på...

Telefonsvarer -  Husk at efterlade telefonnummer!

E-mail - Vi besvarer hurtigst muligt og i den rækkefølge, de kommer ind - vi forsøger at besvare mails indenfor 4 hverdage.
Husk at skrive hvilken uddannelse det drejer sig om

 

Vejledere

Morten Krogh, idræt

Camilla Bæk, Sundhedsteknologi

Sille Jensen, Medicin

Vinu Srinathan, Medicin med Industriel specialisering

Catharina Holland, Sundhedsteknologi (udlandsophold)

Kristina Thorsteinsson, Medicin (orlov)

Morten hauge Nielsen, idræt (udlandsophold)